8 Απριλίου 2017

Τη δήμευση των εισοδημάτων επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών καταγγέλουν οι Αρχιτέκτονες Δωδεκανήσου


ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 Το 2017 οι επιστήμονες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται μπροστά σε μία πρωτοφανή επίθεση στα εισοδήματά τους. Με τις ασφαλιστικές εισφορές και τις φορολογικές επιβαρύνσεις που καλούνται να πληρώσουν, η συνολική επιβάρυνση είναι συντριπτική.


Οι μηχανικοί κυριολεκτικά αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης από την εφαρμογή των νέων μέτρων για το Ασφαλιστικό. Κλήθηκαν να πληρώσουν στις 31 Οκτωβρίου τις ασφαλιστικές εισφορές του α΄εξαμήνου του 2016 οι οποίες ήταν αυξημένες και με αναδρομικές εισφορές από το 2011. Τέλος Δεκεμβρίου οι μηχανικοί κλήθηκαν να πληρώσουν ασφαλιστικές εισφορές για το β΄ εξάμηνο του 2016. Ουσιαστικά, οι μηχανικοί κληθήκαμε να πληρώσουμε εισφορές για το α΄ και το β΄εξάμηνο του 2016 μέσα σε δύο μήνες μαζί με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, δηλαδή το φόρο εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος, την εισφορά αλληλεγγύης, τον ΕΝΦΙΑ και όλες τις άλλες υποχρεώσεις, την ίδια στιγμή που το 70% των μηχανικών είναι ουσιαστικά άνεργοι.

Το αποτέλεσμα είναι το 95% των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών να μην έχει σήμερα ασφαλιστική ενημερότητα, αφού δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου δεν μπορεί σχεδόν κανένας μηχανικός να ασκήσει ελεύθερο επάγγελμα, ενώ παράλληλα μειώνονται τα έσοδα για το Ταμείο.

Τα προβλήματα όμως για τους μηχανικούς είναι περισσότερα. Από τις αρχές του χρόνου καταργήθηκε το ΤΣΜΕΔΕ, ένα υγειές Ταμείο, που υπήρχε σχεδόν 100 χρόνια και μέσω της παρεχόμενης εγγυοδοσίας συνέβαλε καθοριστικά στην επιβίωση μικρών και μεσαίων μελετητικών και εργοληπτικών γραφείων. Στον νέο ασφαλιστικό νόμο προβλέφθηκε ότι η εγγυοδοσία θα συνεχίσει να παρέχεται από το ΤΜΕΔΕ, τον διάδοχο φορέα του ΤΣΜΕΔΕ για την συγκεκριμένη υπηρεσία, με την προϋπόθεση ο νέος φορέας  να έχει περιουσία. Τελικά όμως βρέθηκε με ελάχιστη περιουσία και προφανώς την έλλειψη της δυνατότητας παροχής της εγγυοδοσίας που έδινε το ΤΣΜΕΔΕ. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι ο κίνδυνος του λουκέτου για τα μικρά και μεσαία μελετητικά και εργοληπτικά γραφεία.

Η υπερφορολόγηση και οι υπερβολικές εισφορές (ουσιαστικά πρόκειται για δεύτερη φορολόγηση)  δημεύουν τα ετήσια εισοδήματα των μηχανικών με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Ανεξάρτητα αν έχει κάποιος ένα μικρό, μεσαίο ή μεγάλο ετήσιο εισόδημα, τα χρήματα που του απομένουν βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο. Άρα όχι μόνο δεν δίνεται κίνητρο σε κάποιον να δουλέψει περισσότερο και να αναπτυχθεί, αλλά παρακινείται να δουλεύει όσο το δυνατόν λιγότερο.

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και οι διπλωματούχοι μηχανικοί προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου, καθώς η εφαρμογή του παραβιάζει σωρεία διατάξεων και αρχών τόσο του Ελληνικού Συντάγματος όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί στις αιτήσεις ακυρώσεως προς το ΣτΕ υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο παραβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και ιδίως:

·                την αρχή της ισότητας

·                την ισότητα στα δημόσια βάρη

·                το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία.

Ακόμη υποστηρίζεται ότι οι υπουργικές αποφάσεις παραβιάζουν διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος που αναφέρονται:

·                στην αρχή της νομιμότητας του φόρου,

·                στην αρχή της ασφάλειας δικαίου,

·                στην αρχή της βεβαιότητας και της προβλεψιμότητας του φόρου.

Οι αποφάσεις του Υπουργείου χαρακτηρίζονται από την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης επιστημονικής αναλογιστικής μελέτης. Σύμφωνα με το ΤΕΕ και τους προσφεύγοντες διπλωματούχους μηχανικούς, οι υπουργικές αποφάσεις θίγουν:

·                το δικαίωμα στην προστασία της ιδιοκτησίας

·                την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων

·                την αρχή της αναλογικότητας

·                τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.

 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου συντάσσεται μαζί με το ΤΕΕ και ζητά:

·       Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης για δέσμευση από τις ΔΟΥ των περιουσιακών στοιχείων ασφαλισμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές στο ΤΣΜΕΔΕ.

·       Λειτουργία της εγγυοδοσίας από το ΤΜΕΔΕ αντίστοιχη της εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ.

 Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου απορρίπτει κατηγορηματικά τα νέα μέτρα που οδηγούν στην καταστροφή το μεγαλύτερο επιστημονικό κλάδο της χώρας μας, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την υφιστάμενη κατάσταση σωρευμένης ύφεσης. Οι εισφορές των Μηχανικών ανάγονται σε υπέρογκους συντελεστές οι οποίες σε συνδυασμό με το ισχύον δυσβάσταχτο φορολογικό καθεστώς, καθώς και με την άδικη μείωση των συντάξιμων αποδοχών οδηγούν σε μη βιώσιμη τη λειτουργία των Μηχανικών.

Γιώργος Σκιαδόπουλος

Πρόεδρος ΣΑΔ

Γιώργος Περνάρης

Αντιπρόεδρος ΣΑΔ

Αναστασία Μαργιέ

Γ. Γραμματέας ΣΑΔ

Νίκος Παπαγρηγορίου

Μέλος ΔΣ ΣΑΔ

Γιάννης Ματσαμάς

Μέλος ΔΣ ΣΑΔ

 Πηγή:www.dimokratiki.gr