22 Απριλίου 2017

‘Κανονισμός Ελέγχου της Κυκλοφορίας στην Μεσαιωνική Πόλη-Τροφοδοσία καταστημάτων


Η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης & Μνημείων του Δήμου Ρόδου, υπενθυμίζει στις παντός είδους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Μεσαιωνικής Πόλη (ΜΠ), την αριθ. 392/05-07-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 2835/ 31 -08-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ενεκρίθη ο ‘’Κανονισμός Ελέγχου της Κυκλοφορίας στην Μεσαιωνική Πόλη’’.
Σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις, η τροφοδοσία των καταστημάτων κατά τις ώρες που προβλέπεται, ήτοι 06:00 έως 09:00, μπορεί να πραγματοποιείται με οχήματα μεικτού βάρους έως τρεισήμισι τόνους (3,5) Τ., με είσοδο από τις πύλες της Πλατείας Σύμης και της Ακαντιάς (απ’ όπου δεν υπάρχουν μεσαιωνικές γέφυρες).

Η είσοδος και κυκλοφορία καθημερινά οχημάτων τροφοδοσίας άνω των 3,5 Τ, αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς λόγους καταστροφής των επιστρώτων με σχιστόπλακες (πλάκες Λάρδου) οδών, καθώς επίσης και των βοτσαλότρωτων οδών και πλατειών.
Παρακαλούνται τόσον οι επιχειρήσεις που τροφοδοτούν τα καταστήματα της Μεσαιωνικής Πόλης να χρησιμοποιούν οχήματα μεικτού βάρους έως 3,5 Τ, αλλά και οι καταστηματάρχες της ΜΠ να ζητούν από τις επιχειρήσεις που τους τροφοδοτούν, να χρησιμοποιούν οχήματα επιτρεπομένου βάρους, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας διαφύλαξης και προστασίας των υποδομών της σπουδαίας Μεσαιωνικής Πόλης μας.- .
Ρόδος, 21 ΑΠΡ 2017
Η Διευθύντρια ΜΠ&Μ

Άννα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Πηγή:www.dimokratiki.gr