29 Μαρτίου 2017

«Η κατηγοριοποίηση των νησιών, απαραίτητο εργαλείο για την εφαρμογή της νησιωτικής πολιτικής»


Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής ορεινών και νησιωτικών περιοχών, που είχε ως θέμα την τεχνική βοήθεια στους δήμους των μικρών νησιών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Καματερός επισήμανε την ανάγκη να ολοκληρωθεί από το Υπουργείο και να συζητηθεί στην Επιτροπή η πρότασή του για την κατηγοριοποίηση των νησιών, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή οποιασδήποτε νησιωτικής πολιτικής, η εκπόνηση προγραμμάτων και η λήψη μέτρων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των νησιών.


Η ως τώρα κατηγοριοποίηση σε μεγάλα και μικρά νησιά (κάτω των 3.000 κατοίκων) είναι αυθαίρετη  και ανεπαρκής, αφού τα κριτήρια δεν είναι μόνο πληθυσμιακά, αλλά αποστάσεων, θέσης, βαθμού ανάπτυξης κ.ά. (π.χ. παράκτια, εξαρτημένα, απομακρυσμένα)

Τόνισε επίσης ότι κάποτε πρέπει να επαναξετασθεί η ομαδοποίηση ορεινών και νησιωτικών περιοχών που καθιερώθηκε κάποτε, αλλά δεν ανταποκρίνεται σήμερα στην πραγματικότητα, γιατί έχουν μεν κοινά στοιχεία μεταξύ τους αλλά και μεγάλες διαφορές και ιδιαιτερότητες. Πηγή:www.dimokratiki.gr