21 Μαρτίου 2017

Τουριστικός λιμένας Κω: Διαγωνισμός για υπηρεσίες είσπραξης τελών ελλιμενισμού


Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για την ετήσια παροχή υπηρεσιών είσπραξης τελών ελλιμενισμού σκαφών του τουριστικού λιμένα Κω- Καταφυγίου Μανδρακίου Κω, προκηρύσσει η Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 190.822,42 ευρώ, για χρόνο παροχής υπηρεσιών 12 μηνων. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 5η Απριλίου 2017.


Επισυναπτόμενα Αρχεία