20 Μαρτίου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥΜε ένα μεγαλεπήβολο πλάνο για τα νερά του Δήμου μας καλείται να ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο όμως σχεδιάζεται για ακόμη μια φορά χωρίς την άδεια του «ξενοδόχου», αφού ο υφιστάμενος τρόπος υδροδότησης του νησιού είναι στον αέρα!  

Τα επικείμενα 13ο και 14ο θέματα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σάμου τα οποία αφορούν αντίστοιχα σε:

Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ» και Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ», προβληματίζουν καθώς το 19ο  θέμα που τίθεται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά σε: Αίτημα της Ubakis Real Estate SL για σύνδεση με το κεντρικό τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Η αντιφατικότητα των θεμάτων αποκαλύπτει την «αμαρτωλή» πραγματικότητα του Δήμου μας στη διαχείριση υδατικών πόρων αλλά και των συνθηκών της συνολικής υδροδότησης του νησιού.   Καθώς η παραπάνω αίτηση δείχνει ότι η ζωή συνεχίζεται, αναρωτιόμαστε μήπως MASTERPLAN  και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ παραμείνουν ως καινοφανείς θεωρίες στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.

Έστω κι αν το «Κάλιο αργά παρά ποτέ» είναι δόκιμο ν’ αναφερθεί, πάραυτα δε δύναται ν΄ αποτελέσει συγχωροχάρτι για το χάος που επικρατεί στην υφιστάμενη διαχείριση των υδατικών πόρων της Σάμου.
 Ειδικά όταν αυτή, κυριολεκτικά, πέφτει στο τραπέζι των συζητήσεων με δεδομένη την κακή ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούμαι αλλά και τη διαδρομή του να έχει χάσει το «δρόμο» της μεταξύ των υφιστάμενων σημείων υδροληψίας και των δικτύων διανομής σε κατοικημένες, ή μη περιοχές.

Ψάξαμε, ξανά ψάξαμε στη Διαύγεια αλλά δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε για τον Ο.Τ.Α Σάμου, εκτός από μια περίπτωση, άδειες και εγκρίσεις για χρήσεις νερού και για έργα εκτέλεσης έργων και αξιοποίησης υδατικών πόρων με συντεταγμένες των σημείων. Σημειωτέον η δημοσίευση στη Διαύγεια  των προαναφερόμενων εγκρίσεων και αδειών είναι υποχρεωτική.

 Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 146896/2014 (Β’ 2878) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις», η Δημοτική Αρχή Σάμου θα έπρεπε να είχε ήδη προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες οι οποίες είναι προαπαιτούμενες ως οι μόνες σύννομες για τη χρήση νερού.

Μια γεύση, ομολογουμένως πικρή, παίρνουμε σπό το ειδικό πεδίο «ΘΕΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ» http://lmt.ypeka.gr/public_view.html της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Με ένα κλικ στο χάρτη της Σάμου, σε διάφορες πράσινες κουκίδες, διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο δεν αναγράφονται  σημεία υδροληψιών ως Δημοτικά αλλά ακόμη και οι πηγές του νησιού αναγράφονται ως Ιδιωτικές!

Για παράδειγμα: Κωδικός ΕΜΣΥ: 1400000125199, Συντεταγμένη Χ: 749743, Συντεταγμένη Υ: 4179842, Περιφέρεια : ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, Περιφερειακή ενότητα : ΣΑΜΟΣ, Δήμος (Καλλικράτη) : ΣΑΜΟΣ, Δημοτική Ενότητα : ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ, Δημοτική Τοπική Κοινότητα : Τ.Κ. ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ, Υδατικό διαμέρισμα : 14, Λεκάνη απορροής : Ανατολικού Αιγαίου, Υδατικό σύστημα : Καθεστώς ιδιοκτησίας: Ιδιωτικό, Καθεστώς χρήσης: Ενεργό, Είδος Σ.Υ.: Πηγήενώ στην Περιφέρεια : ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ, Περιφερειακή ενότητα ΚΑΒΑΛΑ: Δήμος (Καλλικράτη) : ΠΑΓΓΑΙΟ, Δημοτική Ενότητα : ΟΡΦΑΝΟ, Δημοτική Τοπική Κοινότητα : ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ, Υδατικό διαμέρισμα : 11Λεκάνη απορροής : Στρυμόνα, Υδατικό σύστημα : GR1100060, Καθεστώς ιδιοκτησίας: Δημόσιο, Καθεστώς χρήσης: Ενεργό, Είδος Σ.Υ.: Πηγή.

Άρα να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν αδειοδοτήσεις; Διαφορετικά, πως μπορεί μια πηγή να είναι ιδιωτική;  

Από αυτά τα στοιχεία ξεκάθαρα διαφαίνεται ότι, σήμερα ο Δήμος Σάμου δεν τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της αειφόρου χρήσης του νερού και της προστασίας των υδάτων. Περίτρανη απόδειξη αποτελεί η Μελέτη Ενίσχυσης Ύδρευσης Δ.Ε Βαθέος Δήμου Σάμου – Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, βασισμένη στο Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως ισχύει. 

Στη μελέτη καταγράφονται αναλυτικά οι προτεινόμενες χαράξεις για νέα δίκτυα (αγωγοί) διανομής ύδατος ενώ για τα υφιστάμενα υπάρχει απλά χιλιομετρική καταγραφή. Επίσης καταγράφονται τα δημοτικά σημεία υδροληψίας (πηγές, γεωτρήσεις κ.λπ), προφανώς τα υφιστάμενα, χωρίς όμως αυτά να εμφανίζονται ως τέτοια στο χάρτη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Να ρωτήσουμε γιατί; Θα πάρουμε απάντηση;   

Ωστόσο, ένα επιπλέον εμπόδιο που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Δήμος μας, αφορά συνολικά στη χάραξη διανομής του νερού αφού οι αγωγοί διανομής πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε εγκεκριμένη ρυμοτομία, ενώ οι υφιστάμενοι αγωγοί δεν πρέπει να θεωρούνται συνέχιση του τμήματος του νέου δικτύου διανομής.

Αλλιώς τι είχαμε τι χάσαμε, εκτός από την επιβάρυνση κάποιων εκ. ευρώ με τη δημοπράτηση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ» το οποίο καταφανώς, εάν διατηρηθεί και η υφιστάμενη κατάσταση, θα «πατάει» σε αδιαφανείς ενέργειες, αμφιβόλου νομιμότητας.
  
Άπαντες γνωρίζουμε ότι Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ή Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Σάμου δεν υπάρχει. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης εντάσσεται στις κοινωφελείς επιχειρήσεις και είναι δυνατόν οι δραστηριότητές της να χρηματοδοτούνται από τον οικείο δήμο, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Η ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.

Οι Υπηρεσίες Ύδρευσης των Δήµων είναι αυτόνομες, διαχωρισμένες δηλαδή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, με επαρκές επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό πάντα διαθέσιμο προκειμένου να αντιμετωπίζονται εγκαίρως τακτικές και έκτακτες ανάγκες.

Σκοπός αυτών των υπηρεσιών είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων των περιοχών αρμοδιοτήτων τους.

Οι υπηρεσίες αυτές συστήνονται με αποφάσεις των οικείων Δηµοτικών Συµβουλίων, παλαιότερα με αποφάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων και στην περίπτωση σύστασης ΔΕΥΑ η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο Δήμο Σάμου αυτή τη δουλειά την έχει χρεωθεί η Τεχνική Υπηρεσία. Ειδικώς; Επαρκώς; Κάτι μας λέει πως ότι μπορούμε κάνουμε.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι δε γνωρίζουμε ποιος έχει την ευθύνη για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού, δηλαδή εάν το νερό είναι κατάλληλο ή όχι προς πόση.

Αλήθεια, ο Κανονισμός Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Σάμου, τι απέγινε; Βρίσκεται ακόμη στα συρτάρια, ξεχάστηκε στα αζήτητα, ή παρέμεινε στο στάδιο διαβούλευσης;

Με αυτά τα δεδομένα ερχόμαστε στο αίτημα της Ubakis Real Estate SL για σύνδεση με το κεντρικό τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης και αναρωτιόμαστε πως μπορεί να γίνει αποδεκτό, όταν για την αποδοχή, αν μη τι άλλο πρέπει, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα, να προηγηθούν:

  • οι εγκρίσεις για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ» και για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ», 
  • πολύ περισσότερο όταν αυτές πρωτίστως πρέπει και να υλοποιηθούν

Τουλάχιστον κατά τον Κανονισμό Λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π, αρκετά σημεία του οποίου μιμείται ο Κανονισμός Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Σάμου λέει ότι: Τροφοδοτικοί αγωγοί θεωρούνται οι αγωγοί που τροφοδοτούν δεξαμενές αναρρύθμισης ή αποθήκευσης νερού. Από τροφοδοτικούς αγωγούς δεν χορηγούνται παροχές για την υδροδότηση ακινήτων.

Είναι μεγάλη ανάγκη το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της ζήτησης προκειμένου να μη θεωρούνται δεδομένα: α) ο παραδοσιακός, σαφώς μη σύννομος τρόπος σύνδεσης με τα υφιστάμενα δίκτυα υδροδότησης και β) οι παραδοσιακές καταναλώσεις.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αναδείξει τα προβλήματα της παραδοσιακής μεθόδου κοστολόγησης και τιμολόγησης του νερού, δηλαδή την καυτή πατάτα που ταλανίζει δημότες και πολίτες της Σάμου. Κάθε τι άλλο αποτελεί αδιαφορία ως προς τις δυνατότητες βιώσιμης αξιοποίησης των υδατικών πόρων του νησιού η οποία ενδέχεται, αν δε συμβαίνει ήδη, να επιφέρει μια ανεπίστρεπτη επίπτωση στο περιβάλλον.

Ήδη πάμε ξυπόλυτοι στ΄ αγκάθια. Ελπίζουμε όντως το πλάνο ΝΕΡΟ να μη φέρει μόνο τον τίτλο MASTERPLAN και να μην αναγκαστούμε να πούμε που πας ρε Καραμήτρο!