31 Μαρτίου 2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ 214 1.1. ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΠληροφορούμε τους βιοκαλλιεργητές της Π.Ε Σάμου και Ικαρίας ότι στις 30/3/2017 ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής έτους 2016 της δράσης 214 1.1. της βιολογικής γεωργίας (νέας πενταετίας) του Π.Α.Α 2007-2013, η οποία αποτελεί ανειλημμένη υποχρέωση στο μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020, στο μηχανογραφικό σύστημα των αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων και για χρονικό διάστημα 20 εργάσιμων ημερών.

Επίσης το χρονικό διάστημα της διαδικασίας υποβολής σε έντυπη μορφή των δηλώσεων εφαρμογής και των αιτήσεων πληρωμής, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Σάμου είναι 70 ημερολογιακές ημέρες, από την οριστικοποίηση των δηλώσεων εφαρμογής, στο μηχανογραφικό σύστημα των αγροπεριβαλλοντικών.


Η
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ