30 Μαρτίου 2009

Πρόστιμο 30.000 ευρώ στη Σαμιακή τηλεόραση

Τις μετοχές μεταβίβασε ο μέτοχος της Σαμιακής Τηλεόρασης κ.Νίκος Κατρακάζος στον κ.Αλέξανδρο Καρπαθίου.Με 30.000 ευρώ τιμωρήθηκε και το «ΣΑΤ TV», καθώς ενώ ο νέος μέτοχος του καναλιού έπρεπε μέσα σε τρεις μήνες να προχωρήσει σε μεταβίβαση δεν το έπραξε, παρότι πέρασε ένα εξάμηνο. Οι Ι. Λασκαρίδης και Γ. Παπακώστας πρότειναν την οριστική διακοπή λειτουργίας του καναλιού, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, αλλά σε αυτή τη φάση επικράτησε η πιο επιεικής αντιμετώπιση του θέματος ώστε να υπάρξει χρόνος για να γίνει η μεταβίβαση. Η Εύη Δεμίρη επέμεινε σε πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Ας λάβουν υπόψη στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας την παρακάτω άποψη ενός νομικού για τον αθέμιτο ανταγωνισμό που συμβαίνει από τους Τούρκους


· Το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί από το Υ.Ε.Ν. είναι αυτό του αθέμιτου ανταγωνισμού που δέχονται τα υπό Ελληνική σημαία και πραγματοποιούντα περιηγητικούς πλόες Ε/Γ-Ο/Γ – Τ/Ρ πλοία, από τα αντίστοιχα υπό Τουρκική σημαία – σημειώνεται ότι στο ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού αναφέρεται και η υπογραφείσα το έτος 2000 διμερής ναυτιλιακή Συμφωνία Ε/Τ, όπου δις, μάλιστα (Άρθρα ΙΙ & V), αναφέρει τις «αρχές του ελεύθερου & θεμιτού ανταγωνισμού» ως βάση της ανάπτυξης των διμερών σχέσεων στο ναυτιλιακό τομέα

· Το ανωτέρω ζήτημα προκύπτει λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων των Ελληνικών πλοίων, τόσο λόγω της γενικότερης υπαγωγής τους στους κανόνες διεθνούς ναυσιπλοΐας (κανονισμοί ασφαλείας κ.α.), όσο και σε σχέση με την νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ναυτικών εταιρειών (εργατική νομοθεσία, φορολογικό καθεστώς κ.α.), οικονομικές υποχρεώσεις εν τέλει παντελώς δυσανάλογες προς αυτές που βαρύνουν τα ανταγωνιστικά προς τα Ελληνικά Τουρκικά πλοία

· Το θέμα συνοψίζεται βασικά στο να εφαρμοσθεί ο νόμος και να αναγνωρισθεί ο αδιαμφισβήτητος περιηγητικός χαρακτήρας των συγκεκριμένων πλόων, διότι οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση θα οδηγήσει μαθηματικά στην οριστική εξαφάνιση των υπό Ελληνική σημαία πλοίων, μη δυνάμενα να ανταποκριθούν στα ιδιαίτερα αυξημένα κόστη λειτουργίας τους σε σχέση με τους Τούρκους ανταγωνιστές τους – ήδη, σταδιακά, τα υπό Ελληνική σημαία ημερόπλοια αποχωρούν το ένα μετά το άλλο

· Το ΠΔ 122/95 που αφορά στους περιηγητικούς πλόες, στα άρ.1 επ., ουσιαστικά ως μόνη αλλά και τελική προϋπόθεση για τον περιηγητικό χαρακτήρα του πλου θέτει η τελική αποβίβαση των επιβατών να πραγματοποιείται στον αφετήριο λιμένα

· Μέχρι τώρα, τον περιηγητικό χαρακτήρα ουσιαστικά αναγνώριζαν ουσιαστικά όλες οι κατά τόπω λιμενικές Αρχές, πλην όμως τα τελευταία χρόνια, αρχικά η Μυτιλήνη και έπειτα η Χίος μετέβαλαν στάση – αυτό προκύπτει και από τις σχετικές βεβαιώσεις των αντίστοιχων Λιμενικών Ταμείων σε σχέση με την είσπραξη των αντίστοιχων τελών (Π.Δ.242/03, όπως τροποποιήθηκε, έναντι άρ.20 Ν.3622/07) – τον περιηγητικό χαρακτήρα αναγνωρίζει και η σχετική νομολογία (όπως ενδεικτικά, η άρ.1933/84 Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης)

· Οι τουριστικοί αυτοί πλόες πραγματοποιούνται πάνω από 40 και κάτι χρόνια, δηλ. πολύ πριν την υπογραφή της διμερούς ναυτιλιακής Συμφωνίας, και τίποτε δεν άλλαξε ως προς τον χαρακτήρα των πλόων αυτών μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, το 2000 – εξάλλου οι εκδρομές προς τα ιδιαίτερου Ελληνικού ενδιαφέροντος αξιοθέατα των Τουρκικών παραλίων και της εγγύς ενδοχώρας (Σμύρνη, Έφεσος, Αλικαρνασσός, Κρήνη, Ερυθραία, Αιλιανοί, Πέργαμος κ.λπ.) είναι και ο αποκλειστικός λόγος ύπαρξης των συγκεκριμένων πλόων, κάτι που πιστοποιεί ο συντριπτικός αριθμός επιβατών που πραγματοποιούν το πηγαινέλα προς τους εν λόγω προορισμούς


· Προς σχετική μάλιστα διευκρίνιση του καθεστώτος που διέπει τους συγκεκριμένους πλόες προς Τουρκία, το Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. εξέδωσε την από 9.8.2006 με Α.Π.1113.200.2-1/17/2006 Εγκύκλιο, με αποδέκτες τις λιμενικές Αρχές Ρόδου - Μυτιλήνης - Σάμου - Χίου - Λήμνου - Λέρου - Κω & Καλύμνου, το κεφάλαιο ΙΙ/ Γ της οποίας αποσαφηνίζει το καθεστώς των «Θαλασσίων Περιηγήσεων»

· Άμεση συνέπεια της αναγνώρισης του ως άνω περιηγητικού χαρακτήρα είναι να μην μπορούν τα υπό Τουρκική σημαία πλοία να έρχονται στα Ελληνικά λιμάνια και να επιβιβάζουν επιβάτες για περιηγητικούς πλόες, κάτι που άρχισαν, αρχικά δειλά δειλά, να κάνουν στη Μυτιλήνη, και έπειτα επεξέτειναν και σε άλλα λιμάνια, όπως της Χίου, και πρόσφατα Σάμο – θα πρέπει και πάλι τα υπό Τουρκική σημαία πλοία να περιορίζονται στο να επιβιβάζουν επιβάτες με σκοπό τη διενέργεια περιηγήσεων, στα Τουρκικά λιμάνια και μόνο, ούτως ώστε να αποκατασταθεί ξανά η σχετική ισορροπία

· Και, τέλος, ως προς το ζήτημα της αμοιβαιότητας, που προβλέπεται από την διμερή ναυτιλιακή Συμφωνία και που ορισμένοι επικαλούνται, διευκρινίζεται ότι η αμοιβαιότητα αφορά αποκλειστικά και μόνο τις θαλάσσιες-δρομολογιακές συνδέσεις (κεφάλαιο ΙΙ/ Β ως άνω Εγκυκλίου), και ΟΧΙ τα περιηγητικά ταξείδια (κεφάλαιο ΙΙ/ Γ)

· Το επιχείρημα της αμοιβαιότητας είναι σοβαρό, διότι η επίκλησή της, σε συνδυασμό με τον «δρομολογιακό» χαρακτήρα του πλου, δίνει τη δυνατότητα στα υπό Τουρκική σημαία πλοία να διενεργούν τουριστικούς πλόες με το πρόσχημα του «δρομολογίου», και με προφανή σκοπό την εξαφάνιση των Ελλήνων ανταγωνιστών τους

Περισσότερα από 100 τηλέφωνα έμειναν κομμένα, στην περιοχή Καλάμι στην Σάμο για 5 μέρες
Περισσότερα από 100 τηλέφωνα έμειναν κομμένα, στην περιοχή Καλάμι στην Σάμο για 5 μέρες, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να μείνουν χωρίς τηλέφωνο και φυσικά και Ιντερνετ. Η διακοπή οφείλετε σε ζημιά που προκλήθηκε από την εταιρεία που κάνει τα έργα για τον Βιολογικό και δεν είναι η μοναδική ζημιά. Εχουν γίνει πολλές ακόμη και στο δίκτυο ύδρευσης αλλά και σε πάρα πολλές περιφράξεις και τοιχία.

Φυσικά περιμένουμε από τον ΟΤΕ να δούμε αν θα αξιώσει αποζημίωση από τον υπεύθυνο της ζημιάς, που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός πελατών να αποκοπεί από τον "έξω κόσμο".


--πηγήhttp://aggeliesmeaksia.blogspot.com/

Αποκαλύπτουμε την μεγάλη απάτη στο Λιμενικό Ταμείο Σάμου

όποιοι την συγκαλύψουν θα θεωρηθούν συνυπεύθυνοι

Σήμερα αποκαλύπτουμε με δημόσια έγγραφα την μεγάλη απάτη που διαπιστώθηκε εις βάρος του Λιμενικού Ταμείου Σάμου.

Ας ξετυλίξουμε το κουβάρι

Στις 19 Ιανουαρίου 2009 το Λιμεναρχείο Σάμου και Πυθαγορείου απάντησαν σε αίτηση μου 'έγγραφο με αρ.πρωτ.333/01/09 του οποίου κάνουμε ανάρτηση,και έδωσαν τους αναλυτικούς πίνακες της συνολικής κίνησης επιβατών και οχημάτων του Εξωτερικού ,δηλαδή αυτούς που ταξίδεψαν από Σάμο και Πυθαγόρειο προς Τουρκία και αντίστροφα .δείτε το διαβιβαστικό έγγραφο του Λιμεναρχείου Σάμου


Θα επικεντρωθεί η έρευνα για το έτος 2008. Και αυτό γιατί από το 2008 με τον Νόμο 3622/2007( ΦΕΚ 281 Α) ΙΣΧΎΕΙ το ποσοστό 5% επί της τιμής του ναύλου του εισιτηρίου για επιβάτες των πάσης φύσεως επιβατηγών,επιβατηγών-οχημάτων και υδροπτέρυγων πλοίων γραμμών εσωτερικού και εξωτερικού με Ελληνική η ξένη Σημαία.

Τι σημαίνει αυτό


Σύμφωνα με την κατάσταση που μας έστειλε το Λιμεναρχείο Σάμου και το Λιμεναρχείο Πυθαγορείου για το 2008 που ισχύει ο Νόμος που αναφέραμε μετακινήθηκαν προς Τουρκία:

α)46.694 επιβάτες από το Βαθύ

β) 3.348 επιβάτες από το Πυθαγόρειο της Σάμου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 50.042


ΣΎΜΦΩΝΑ με τον αναφερθέντα Νόμο έπρεπε να κατατεθεί από τους υπευθύνους της εταιρείας που μετακινεί τους τουρίστες το παρακάτω Λιμενικό τέλος


50.042 επιβάτες χ 2.5 ευρώ που
αντιστοιχεί στο 5% = 125.105 ευρώ
δείτε την κατάσταση που μας έστειλε το Λιμεναρχείο Σάμου 46.326 επιβάτες για το 2008δείτε την κατάσταση του Λιμεναρχείου Πυθαγορείου Σάμου 3.348 επιβάτες για το 2008


Ομως από τις καταστάσεις του Λιμενικού Ταμείου Σάμου που εδόθησαν μετά από ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΛΑΟΣ .κ.Κωνσταντίνος Αίβαλιώτης προκύπτει το εξής:Για το 2008 το Λιμενικό Ταμείο έχει εισπράξει Λιμενικό τέλος 32.704,36 ευρώ


Για να εισπραχθεί λιμενικό τέλος 32.704,36 ευρώ σημαίνει ότι μετακινήθηκαν

μόνο 13.080 επιβάτες.

Δηλαδή 13.080 επιβάτες χ 2,5 ευρώ ανά επιβάτη μας κάνει 32.700 ευρώ.


Ομως το Λιμεναρχείο Σάμου και Πυθαγορείου με έγγραφα τους μας λένε ότι μετακινήθηκαν 50.042

Εχουμε λοιπόν μια τεράστια διαφορά επιβατών

Τις 50.042 που λέει το Λιμεναρχείο Σάμου και Πυθαγορείου

τις 13.080 που μας λέει το Λιμενικό Ταμείο Σάμου
50.042 επιβάτες Χ 2.5 ευρώ μας κάνει 125.105 ευρώ και


13.080 επιβάτες χ 2,5 ευρώ μας κάνει 32.704 ευρώΑν αφαιρέσουμε τις 32.704 ευρώ του Λιμενικού Ταμείου από τις 125.105 του Λιμεναρχείο Σάμου και Πυθαγορείου προκύπτει έλλειμμα 92.401 ευρώ


Που πήγαν αυτά τα χρήματα;


Ποιος τα καρπώθηκε;


δείτε την λίστα του Λιμενικού Ταμείου Σάμου που κατατέθηκε στη Βουλή για το 2008 εισπράχθηκαν μόνο 32.704,36 ευρώ
Απάντηση σε δημοσίευμα από το γραφείο τύπου της Νομαρχίας Χίου

Σε δημοσίευμα των κ.κ. Μυλωνάδη και Χαβιάρα της 27ης Μαρτίου, για το θέμα της αντιμετώπισης του υδρευτικού προβλήματος, διαπιστώνουμε μια διάθεση ισοπέδωσης και μηδενισμού των σημαντικών βημάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου νομαρχιακού σχεδιασμού για τους υδάτινους πόρους.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε τα εξής:

· Η πόλη της Χίου, κατά τους χειμερινούς μήνες, υδρεύεται από τους υδάτινους πόρους της Β.Α. Χίου, πράγμα που έγινε δυνατό χάρη στην αντικατάσταση του δικτύου σωλήνων του Ναγού στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Ν.Α. Χίου.

· Το σύνολο των μεσαίων και μικρών υδρευτικών έργων που υλοποίησε η Ν.Α. Χίου από το 2003 μέχρι σήμερα, (Φυρόλακκας, Κουρούνια, Πιτυός, Αρβανίτισσα) είναι λειτουργικό και ήδη διαθέτει επαρκή ποσότητα νερού για χρήση.

· Το Φράγμα Κατράρη –το σημαντικότερο υδρευτικό – αρδευτικό έργο για τη Νότια Χίο- έχει ολοκληρωθεί και ήδη γεμίζει με νερό, όπως είχαμε την ευκαιρία να τονίσουμε σε άλλη ανακοίνωσή μας.

· Το Φράγμα Σαραπειού ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ν.Α. Χίου. Εναπόκειται στους υπεύθυνους φορείς της Πολιτείας να χρηματοδοτήσουν την ολοκλήρωσή του, κάτι που επανειλημμένα έχουμε ζητήσει. Ερωτήματα βέβαια προκαλεί το γεγονός της μη ένταξης του συγκεκριμένου έργου στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου από την πλευρά της Περιφέρειας.

· Το μόνο έργο το οποίο έχει καταστεί προβληματικό, ως προς την ολοκλήρωσή του είναι το Φράγμα Κόρης Γεφύρι, κάτι που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στην αντικατάσταση της Ν.Α. Χίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου. Έχουμε εγκαίρως επισημάνει και τα προβλήματα του έργου και διεκδικούμε την άμεση ολοκλήρωσή του, και θα καλούσαμε τους αρθρογράφους να πράξουν το ίδιο.

Όπως φαίνεται από την παραπάνω συνοπτική αναφορά πολλά και σημαντικά βήματα έχουν γίνει. Είναι βέβαιο ότι μένουν ακόμα αρκετά να γίνουν και συνεχίζουμε την προσπάθεια χωρίς καθυστερήσεις.

Είναι όμως επίσης βέβαιο ότι μια λογική μεμψίμοιρης και μηδενιστικής προσέγγισης του προβλήματος, όπως αυτή που διαφαίνεται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα σαφώς δε βοηθάει στην αντιμετώπιση του υδρευτικού, πράγμα που είναι κοινός μας στόχος.

ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ...

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΚΟΝΔΥΛΙ 1.500.000 ΕΥΡΩ!


Ερώτηση για την τύχη 1,5 εκ. ευρώ που αγνοείται κατέθεσαν πριν από λίγο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την ερώτηση πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας, που προοριζόταν για την Αφρική και την Μέση Ανατολή και εξειδικευόταν στην παραγωγή και διάθεση ζυμαρικών στα παιδιά της Αιθιοπίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, για το οποίο εκταμιεύθηκε δημόσιο χρήμα ύψους 1.500.000 ευρώ, με ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών, κατέληξε, μέσα από αδιαφανείς απευθείας αναθέσεις, σε ένα ρεσιτάλ κακοδιαχείρισης, αφού η τύχη των κονδυλίων αγνοείται και η ανθρωπιστική βοήθεια ουδέποτε παρασχέθηκε παρά την παρέλευση του χρονικού περιθωρίου του σχετικού προγράμματος.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ίδια εκτενή δημοσιεύματα, η Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών, εκπόνησε το φθινόπωρο του 2004 το παραπάνω επισιτιστικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 1,5 εκ ευρώ, το οποίο παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών, στις 30/10/04, σε συνάντηση που είχε στην εκλογική του περιφέρεια με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, συγκεκριμένος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, θα αγόραζε από την ΕΑΣ Ροδόπης 8.500 τόνους σιτηρών, με προσδιορισμένη τιμή, το οποίο εν συνεχεία θα διατίθετο σε εταιρεία αντίστοιχου κλάδου για την μετατροπή του σε ζυμαρικά. Η συνολική δαπάνη αγοράς των σιτηρών είχε προϋπολογισθεί στα 1,1 εκ ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό του κονδυλίου, δηλαδή τα εναπομείναντα 400.000 ευρώ αντιστοιχούσαν στις διοικητικές δαπάνες του συμμετέχοντα Μη Κυβερνητικού Οργανισμού...
Οι ερωτώντες Βουλευτές
Μιχάλης Καρχιμάκης
Γρηγόρης Νιώτης
Μάρκος Μπόλαρης
Γιάννης Δριβελέγκας
Μιχάλης Τιμοσίδης
Δημήτρης Τσιρώνης
Χρήστος Αηδόνης
Χρύσα Αράπογλου
Θεοδώρα Τζάγκρη
Γιάννης Αμοιρίδης
Τάσος Σιδηρόπουλος
Μανώλης Στρατάκης
Βασίλης Κεγκέρογλου

Η Yπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά υπέγραψε σήμερα διευκρινιστικές αποφάσεις

Η Yπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά υπέγραψε σήμερα διευκρινιστικές αποφάσεις με τις οποίες προωθείται η ενίσχυση του Ελληνικού Τουρισμού.

Συγκεκριμένα :

· Αρχίζει η εφαρμογή ενιαίου Προγράμματος για την επιχορήγηση, μέσω του ΟΑΕΔ, του συνόλου του προσωπικού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, που, στις 30-4-09 και στις 31-5-09 θα έχουν επαναπροσλάβει τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούνταν τους αντίστοιχους μήνες του 2008 με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. Η επιχορήγηση αντιστοιχεί στο εποχικό επίδομα ανεργίας που έπαιρνε το προηγούμενο διάστημα ο εργαζόμενος. Το Πρόγραμμα αυτό υπολογίζεται ότι θα ωφελήσει 50.000 εποχικά εργαζόμενους σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το κόστος του θα ξεπεράσει τα 50 εκ. ευρώ.

· H Εργατική Εστία αυξάνει κατά 44,3 % έναντι του 2008 τον αριθμό των προγραμμάτων της για τον Κοινωνικό Τουρισμό. Έτσι φέτος 750.000 άτομα θα μετάσχουν στα σχετικά προγράμματα που θα στοιχίσουν 78 εκ. ευρώ, έναντι 520.000 δικαιούχων και 54 εκ. ευρώ που ήταν αντίστοιχα οι αριθμοί πέρυσι.

· Τέλος, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για να ξεκινήσει το Πρόγραμμα Κατάρτισης του ΕΣΠΑ στον Τομέα του Τουρισμού. Όπως είναι γνωστό, το Πρόγραμμα ύψους 45 εκ. ευρώ θα ωφελήσει 3.500 ανέργους, ενώ οι επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος θα προσλάβουν το 30% των καταρτιζομένων.

Πρόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού

Πρόγραμμα Υπουργείου Πολιτισμού για την περίοδο

31 Μαρτίου 2009 – 12 Απριλίου 2009

Τρίτη 31 Μαρτίου

11.30 Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Θοδωρής Δραβίλλας, θα παραστεί στην εκδήλωση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» όπου θα παρουσιαστούν έργα πολιτισμού του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5, City Link).

12.00 Ο Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στη Συνέντευξη Τύπου που διοργανώνει ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών κ. Γιώργος Λούκος για την παρουσίαση του Προγράμματος 2009, που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου).

13.30 Ο Γενικός Γραμματέας κ. Θοδωρής Δραβίλλας και η αν. Γενική Διευθύντρια κα Μαρία Βλαζάκη θα παραστούν στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής της ελληνικής αρχαιολογικής αποστολής στο Κουβέιτ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΥΠ.ΠΟ..

20.00 Ο Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη που θα πραγματοποιηθούν στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, Κτήριο οδού Πειραιώς (Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου).

Τετάρτη 1 Απριλίου

11.00 Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ. θα παραστεί στη συνέντευξη Τύπου για την έκθεση «Ο Άθως και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Θησαυροί του Αγίου Όρους» που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, Αίθουσα Σεφέρη (Β.Σοφίας 1).

20.00 Ο Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί σε εκδήλωση προς τιμήν του σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά για τα 40 χρόνια της ταινίας «Ζ», που θα πραγματοποιηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31).

Πέμπτη 2 Απριλίου

20.30 Ο Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί σε εκδήλωση στη μνήμη του Μστισλάβ Ροστροπόβιτς, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής (Αίθουσα Δ.Μητρόπουλος).

Παρασκευή 3 Απριλίου

09.30 Ο Υπουργός Πολιτισμού θα προεδρεύσει της Συνόδου Υπουργών Πολιτισμού Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία».

20.00 Ο Υπουργός Πολιτισμού θα χαιρετίσει την εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 50 ετών από την ίδρυση της ΟΠΑΠ Α.Ε., που διοργανώνεται στο Μέγαρο Μουσικής.

Δευτέρα 6 Απριλίου

12.00 Ο Υπουργός Πολιτισμού θα παρουσιάσει το βιβλίο του κ. Νίκου Κοτζιά «ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - Παγκοσμιοποίηση και η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου» σε εκδήλωση, που πραγματοποιεί το ΙΣΤΑΜΕ στην Παλαιά Βουλή.

Πέμπτη 9 Απριλίου 2009

12.00 Ο Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στην εκδήλωση που διοργανώνουν τα Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. για την παραχώρηση της Μαρίνας Φαλήρου στο Δήμο Καλλιθέας.

17.45 Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ. κ. Θοδωρής Δραβίλλας θα παραστεί στα εγκαίνια της έκθεσης «Ο Άθως και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Θησαυροί του Αγίου Όρους» που πραγματοποιείται στο Παρίσι.

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009

19.00 Ο Γενικός Γραμματέας κ. Θοδωρής Δραβίλλας, θα τελέσει τα εγκαίνια του Αρχαιολογικού Μουσείου Καλύμνου.

Σάββατο 11 Απριλίου

Επίσκεψη Υπουργού Πολιτισμού στο Νομό Σερρών.

Κυριακή 12 Απριλίου

Επίσκεψη Υπουργού Πολιτισμού στο Νομό Σερρών.

αποστολές των διακομματικών αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου στο εξωτερικό


Στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διπλωματίας ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Δημήτρης Σιούφας ανακοίνωσε τις αποστολές των διακομματικών αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου στο εξωτερικό:· Η Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Έλσα Παπαδημητρίου (Ν.Δ., Αργολίδας), μεταβαίνει στην Αντίς Αμπέμπα από 1 έως 11 Απριλίου προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες της 120ης Ολομέλειας της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης και στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Στις εργασίες αυτές θα λάβουν μέρος και ο βουλευτής κ. Παναγιώτης Ρήγας (ΠΑΣΟΚ, Κυκλάδων), που θα μεταβεί στην Αντίς Αμπέμπα από 5 έως 11 Απριλίου, καθώς και οι βουλευτές κ.κ. Αντώνιος Σκυλλάκος (ΚΚΕ, Λάρισας) και Αθανάσιος Λεβέντης (ΣΥΡΙΖΑ, Αττικής), που θα μεταβούν στην αιθιοπική πρωτεύουσα από 3-11 Απριλίου 2009.· Η βουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά (Ν.Δ., Σερρών) αναχώρησε στις 29 Μαρτίου για την Πράγα ως επικεφαλής της διακομματικής αντιπροσωπείας της Επιτροπής με συμμετέχοντες τους βουλευτές κ.κ. Αναστάσιο Λιάσκο (Ν.Δ., Ευβοίας), Βασίλη Τόγια (ΠΑΣΟΚ, Βοιωτίας), Κωνσταντίνο Αλυσανδράκη (ΚΚΕ, Ιωαννίνων), Περικλή Κοροβέση (ΣΥΡΙΖΑ, Α΄ Αθήνας) και Κυριάκο Βελόπουλο (ΛΑΟΣ, Β΄ Θεσσαλονίκης).

Η ελληνική διακομματική αντιπροσωπεία πρόκειται να λάβει μέρος σε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Επιστημών, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού του Τσεχικού Κοινοβουλίου από 30 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2009 κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Bartos.· Ο βουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης (Ν.Δ., Ηρακλείου) μεταβαίνει στη Βαλένθια από 30 έως 31 Μαρτίου 2009 για να λάβει μέρος στην Επιτροπή Ελέγχου του Συμβουλίου της Ευρώπης.· Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Σούρλας (Ν.Δ., Μαγνησίας) μεταβαίνει στο Βελιγράδι στις 31 Μαρτίου 2009 προκειμένου να λάβει μέρος σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων με θέμα: «Αναστήλωση, συντήρηση και επανάχρηση του Πύργου Nebojsa».· Οι βουλευτές κ. Ιωάννης Γιαννέλης-Θεοδοσιάδης (Ν..Δ., Λέσβου) και κ. Ροδούλα Ζήση (ΠΑΣΟΚ, Μαγνησίας) μεταβαίνουν στο Βερολίνο από 1 έως 2 Απριλίου 2009 προκειμένου να μετάσχουν στη Διάσκεψη που συνδιοργανώνουν η Συνέλευση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης με το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο της Γερμανίας με θέμα τη «Στρατιωτική - μη στρατιωτική συνεργασία στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων».

· Ο βουλευτής κ. Πέτρος Ευθυμίου (ΠΑΣΟΚ, Β΄ Αθήνας) θα μεταβεί στο Κισινάου της Μολδαβίας από 1 έως 7 Απριλίου 2009 συμμετέχοντας στην αποστολή παρατηρητών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας. Στην αποστολή παρατηρητών της Συνέλευσης του ΟΑΣΕ θα συμμετέχει επίσης, ο βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος ( Ν.Δ., Λάρισας), ο οποίος θα μεταβεί στο Κισινάου από 3 έως 6 Απριλίου.

· Οι βουλευτές κ.κ. Κωνσταντίνος Μπαντουβάς (Ν.Δ., Ηρακλείου) και Εμμανουήλ Στρατάκης (ΠΑΣΟΚ, Ηρακλείου) θα μεταβούν στο Μόντρεαλ από 3 έως 5 Απριλίου 2009 για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Ελευθέριο Βενιζέλο που διοργανώνονται εκεί από το Σύλλογο Κρητών Μόντρεαλ, το Ίδρυμα Βενιζέλου και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ.· Οι βουλευτές κ.κ. Γιώργος Καλαντζής (Ν.Δ., Καβάλας) και Σάββας Τσιτουρίδης (Ν.Δ., Κιλκίς) μεταβαίνουν στο Βίλνιους στη Λιθουανία από 3 έως 7 Απριλίου 2009 προκειμένου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ.· Οι βουλευτές κ.κ. Αριστέλης Παυλίδης (Ν.Δ., Δωδεκανήσου), Αδάμ Ρεγκούζας (Ν.Δ., Β΄ Θεσσαλονίκης) και Θεοχάρης Τσιόκας (ΠΑΣΟΚ, Β΄ Θεσσαλονίκης) θα βρίσκονται στη Σόφια έως 1 Απριλίου προκειμένου να λάβουν μέρος στην κοινή Συνεδρίαση της Διεθνούς Γραμματείας και των Προέδρων των Επιτροπών της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ορθοδοξίας στα πλαίσια Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Η Κυριλλομεθοδιανή παράδοση στην Ορθοδοξία».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2009, στις 14.00 ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γ. Καρατζαφέρης.

Μετά τη συνάντηση και εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. δήλωσε:

«Μετέφερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την αγωνία μου, για το κατά πόσο έχει γίνει κατανοητό το εύρος αυτής της μεγάλης κρίσης, ως έσχατο καταφύγιο και βεβαίως είχα την ευκαιρία να αναπτύξω και τις σκέψεις μου όσον αφορά τα εθνικά θέματα, τα οποία τον τελευταίο καιρό γίνονται ολοένα και πιο έντονα. Τέλος, ανταλλάξαμε τις τυπικές ευχές για το Πάσχα.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με τα δημοσιεύματα που φέρουν τον πρωθυπουργό να έκανε λόγο για κούραση, σχολίασε:

«O ένας δηλώνει κουρασμένος, η "άλλη" έρχεται... ασμένως και ο λαός είναι αηδιασμένος».

Ερωτηθείς για την ανησυχητική αύξηση της εγκληματικότητας ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. απάντησε:

«Θα τα πούμε αυτές τις ημέρες στη Βουλή, με ευκαιρία την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση στη Βουλή που προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ».

Τέλος, ερωτηθείς να σχολιάσει την κόντρα μεταξύ του Θ. Πάγκαλου και του ΚΚΕ απήντησε:

«Ούτε καλόν, ούτε «πάγκαλον».

«Απαράδεκτα φαινόμενα παρεμβάσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις τοποθετήσεις αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας σε επιχειρησιακές θέσεις»

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη

ΘΕΜΑ: «Απαράδεκτα φαινόμενα παρεμβάσεων του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στις τοποθετήσεις αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας σε επιχειρησιακές θέσεις»

Κύριε Υπουργέ,

Τα απαράδεκτα φαινόμενα συστηματικών παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν στις φετινές τακτικές κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, που αποστρατεύτηκαν εξαίρετοι αξιωματικοί για να προωθηθούν άλλοι ελεγχόμενοι πλήρως κομματικά ,συνεχίζονται με παρεμβάσεις στις τοποθετήσεις αξιωματικών σε επιχειρησιακές θέσεις.

Η διαταγή με τις τοποθετήσεις ανώτερων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας σε θέσεις διοικητών μονάδων και αξιωματικών επιχειρήσεων, η οποία τυπικά υπογράφεται από τον Υπουργό, επιστράφηκε για να «διορθωθεί» σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του σκληρού κομματικού επιτελείου του Υπουργού.

Οι τοποθετήσεις που δεν γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αφορούν τους αξιωματικούς επιχειρήσεων στις ευαίσθητες μονάδες της Ανδραβίδας, Τανάγρας και Σούδας, τους διοικητές Τατοϊου, Τρίπολης και τον υποδιοικητή Ανδραβίδας καθώς και τον διοικητή της Σχολής Όπλων Τακτικής (όπου οι ιπτάμενοι αξιωματικοί διδάσκονται προκεχωρημένες αεροπορικές τακτικές).

Ο σκληρός κομματικός μηχανισμός της Ν.Δ. θέλει να ρυθμίζει ακόμη και τις τοποθετήσεις αξιωματικών σε επιχειρησιακές θέσεις στην Πολεμική Αεροπορία.

Παρόμοιες παρεμβάσεις οδήγησαν και τους άλλους Κλάδους (Στρατό Ξηράς και Πολεμικό Ναυτικό) σε τοποθέτηση αξιωματικών σε ευαίσθητες θέσεις, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα ουσιαστικά προσόντα για εκτέλεση των καθηκόντων τους (όπως σε υψηλές επιτελικές θέσεις στο ΓΕΕΘΑ).

Σχολιάζεται από όλο το στράτευμα ότι οι παρεμβάσεις για τις τοποθετήσεις στην Πολεμική Αεροπορία όπως και στα άλλα σώματα, γίνονται από «άτυπο» συμβούλιο που αποτελείται από τον διευθυντή του γραφείου Υπουργού κ. Κορομάντζο και ορισμένους στρατιωτικούς, που εκτελούν πιστά οδηγίες της Ρηγίλλης.

Όλα αυτά το έτος 2009 και τη στιγμή που οι επιχειρησιακές ανάγκες και τα προβλήματα είναι μεγάλα.

Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δεχτεί τη συνέχιση αυτής της κατάστασης και για αυτό σαν κυβέρνηση θα πάρει τις αποφάσεις που απαιτούν οι ανάγκες της Άμυνας και οι απαιτήσεις της αξιοκρατίας, πέρα από κομματικές επιδιώξεις

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

  • Γνωρίζει ο κ. Υπουργός καλύτερα τις επιχειρησιακές ικανότητες των αξιωματικών από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και τα υπηρεσιακά συμβούλια;
  • Πόσο βαθιά θέλει το κράτος της δεξιάς να απλώσει τον έλεγχο στις Ένοπλες Δυνάμεις;
  • Δεν έχει γίνει κατανοητό ότι η τοποθέτηση αξιωματικών σε ορισμένες ευαίσθητες και κρίσιμες επιχειρησιακά θέσεις, με μοναδικό κριτήριο την εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων, επηρεάζει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποθαρρύνει τους άξιους αξιωματικούς;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές :

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Βασίλης

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος

ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κωνσταντίνος

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Πέτρος

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ Μιχάλης

συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για τα ΜΜΕ κ.Κωνσταντίνου Γκιουλέκα με τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Τύπου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2009

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Στο πλαίσιο του διαλόγου που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την ενίσχυση των ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων της περιφέρειας, την καλύτερη οργάνωσή τους και την ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζουν στην ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών πραγματοποιείται η δεύτερη συνάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για τα ΜΜΕ κ.Κωνσταντίνου Γκιουλέκα με τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Τύπου και τους εκπροσώπους των Ενώσεων Συντακτών στην Αθήνα.

Η συνάντηση θα γίνει την Τετάρτη, 1η Απριλίου του 2009 στο Κέντρο Τύπου των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Πρόκειται για έναν διάλογο που ξεκίνησε την Πέμπτη 19 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου και στον οποίο συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι του Περιφερειακού Τύπου και όλοι οι εκπρόσωποι των Ενώσεων Συντακτών. Ο διάλογος θα κινηθεί γύρω από δύο βασικούς άξονες:

· τα θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους του Περιφερειακού Τύπου

· τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να υποστηριχθεί ο Περιφερειακός Τύπος κατά την περίοδο της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννη Λέκκα, εγκρίθηκαν πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τα παρακάτω έργα και δράσεις:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΣΟ

(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΜΗΘΥΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ

10.067,95

ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α & Γ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

1.565,57

ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΣΟΥ – ΑΝΤΙΣΣΗΣ

513.659,70

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ

152.281,98

ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ "ΣΑΜΑΙΝΑ" - ΠΙΣΤΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ

2.000,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

1.934,53

Σύνολο

681.509,73

Στη Σύρο ο Γενικός Γραμματέας στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου»,

Στη Σύρο μεταβαίνει το απόγευμα της Τρίτης ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Γιάννης Λέκκας προκειμένου να συμμετάσχει στην 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος, ΠΕΠ «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Απριλίου , υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Προέδρου της 2ης Επιτροπής, κ. Χαράλαμπου Κόκκινου. (Υπενθυμίζομε ότι ο Γενικός Γραμματέας κάθε Περιφέρειας που μετέχει στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου θα προεδρεύει για ένα χρόνο στην επιτροπή Παρακολούθησης).

Στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Ερμής στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 2 Απριλίου στις 9.30 το πρωί, θα μετέχουν επίσης ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Σεραφείμ Τσόκας, Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Νομάρχες και οι εκπρόσωποι των ΤΕΔΚ όλων των Νομών των τριών Περιφερειών, εκπρόσωποι όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Υπουργείων, Στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, και εκπρόσωποι των Αναπτυξιακών φορέων.

Τα θέματα που θα απασχολήσουν την ημερήσια διάταξη είναι τα ακόλουθα:

1

Διαπίστωση απαρτίας / Έναρξη Συνεδρίασης / Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

2

Καλωσόρισμα - Σύντομοι Χαιρετισμοί

3

Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

4

Εισήγηση Προέδρου Επιτροπής Παρακολούθησης και Γενικών Γραμματέων Περιφερειών Κρήτης & Βορείου Αιγαίου

5

α. Παρουσίαση πορείας κατάρτισης του εγγράφου Εξειδίκευσης Προγραμματισμού β. Εξέλιξη εκχωρήσεων

γ. Πρόοδος εφαρμογής ανά άξονα και θεματική προτεραιότητα

δ. Κανόνας ν+3

ε. Εφαρμογή ρήτρας ευελιξίας 10%

6

Τοποθετήσεις - Συζήτηση

7

Κριτήρια επιλογής πράξεων - Έγκριση κριτηρίων νέων κατηγοριών πράξεων

8

Πορεία διαδικασίας για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των Τελικών Δικαιούχων

9

Παρουσίαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

10

Παρουσίαση σχεδίου εγκυκλίου για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

11

Πληροφόρηση - Δημοσιότητα - Επικοινωνιακό Σχέδιο δράσης

12

Λοιπά Θέματα

13

Συζήτηση - Αποφάσεις - Συμπεράσματα

Έλλειψη κανονιστικού πλαισίου για τους μαθητευόμενους ξενοδοχοϋπάλληλους

Την έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικού πλαισίου που επικρατεί σήμερα στον εργασιακό χώρο των ξενοδοχείων, με την χωρίς όρους εισαγωγή χιλιάδων μαθητευομένων ξενοδοχοϋπαλλήλων, αναδυκνείει ο Δωδεκανήσιος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργος Νικητιάδης με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή προς τους αρμόδιους υπουργούς Απασχόλησης, Τουριστικής Ανάπτυξης, και Οικονομικών.

Ειδικότερα ο κ. Νικητιάδης αφού επισημαίνει την άναρχη κατάσταση που επικρατεί στο καθεστώς των μαθητευόμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων τονίζει ότι: «Εξαιτίας της κρίσης οι επιχειρηματίες επιδιώκουν την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας των μονάδων τους. Ταυτοχρόνως η έλλειψη στοιχειώδους λειτουργίας του κράτους στον εργασιακό χώρο, οδηγεί σε υπερβολική αύξηση την απασχόληση μαθητευόμενων, λόγω του χαμηλού εργασιακού κόστους αφού οι αμοιβές τους δεν ξεπερνούν τα 200 με 300 ευρώ το μήνα, με συνέπεια να παραμένουν άνεργοι χιλιάδες ημεδαποί εργαζόμενοι. Διάφορα γραφεία «ευρέσεως εργασίας» που λειτουργούν παρανόμως με την κάλυψη εταιριών παρεμφερούς δραστηριότητας, συνεχίζουν εντονότερα Σήμερα από ότι τα τελευταία χρόνια να διαφημίζουν επισήμως τις δυνατότητες τους να «προμηθεύσουν» μαθητευόμενους εργαζόμενους».

Ακολούθως ο κ. Νικητιάδης αφού στηλιτεύει την προσποιητή «ψυχραιμία» και αισιοδοξία της κυβέρνησης, η οποία περιέργως θεωρεί ότι ελέγχει την κατάσταση και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τονίζει: «Η πολιτεία οφείλει άμεσα να θέσει τάξη στην κυριολεκτικώς άναρχη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά εργασίας του τουρισμού, με κανόνες και πλαίσιο στην απασχόληση αυτού του είδους και με οριοθέτηση ενός συγκεκριμένου ποσοστού εργαζομένων σε κάθε μονάδα»


Το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Βουλευτή κ. Νικητιάδη είναι το εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Έλλειψη κανονιστικού πλαισίου για τους μαθητευόμενους ξενοδοχοϋπάλληλους

Κυρία Υπουργέ και κύριοι Υπουργοί

Εν μέσω κρίσης στον τουριστικό κλάδο, αναφύεται το μεγάλο «αγκάθι» της ανεξέλεγκτης χρήσης «μαθητευόμενων εισαγομένων ξενοδοχοϋπαλλήλων». Το φαινόμενο της εισαγωγής μαθητευόμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων έχει λάβει τα τελευταία χρόνια ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με αποτέλεσμα σήμερα, όπως καταγγέλλουν συνδικαλιστές του κλάδου, να καλύπτει το 30% των θέσεων απασχόλησης στα ξενοδοχεία, οδηγώντας στην ανεργία αντίστοιχο ποσοστό ημεδαπών ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Οι προοπτικές της τουριστικής κίνησης λαμβάνουν δυστυχώς ανησυχητικές διαστάσεις, καταγράφοντας σημαντικώς μειωμένα ποσοστά στις κρατήσεις από τις παραδοσιακές κυρίως χώρες – τροφοδότες του τουρισμού μας, με αποτέλεσμα το πρόβλημα των μαθητευόμενων υπαλλήλων να γίνεται σήμερα εντονότερο.

Την «ψυχραιμία» και την αισιοδοξία της κυβέρνησης η οποία περιέργως θεωρεί ότι ελέγχει την κατάσταση και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, δεν φαίνεται να συμμερίζεται ο τουριστικός κλάδος και πρωτίστως οι εργαζόμενοι.

Εξαιτίας της κρίσης οι επιχειρηματίες επιδιώκουν την περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας των μονάδων τους. Ταυτοχρόνως η έλλειψη στοιχειώδους λειτουργίας του κράτους στον εργασιακό χώρο, οδηγεί σε υπερβολική αύξηση την απασχόληση μαθητευόμενων, λόγω του χαμηλού εργασιακού κόστους αφού οι αμοιβές τους δεν ξεπερνούν τα 200 με 300 ευρώ το μήνα, με συνέπεια να παραμένουν άνεργοι χιλιάδες ημεδαποί εργαζόμενοι.

Διάφορα γραφεία «ευρέσεως εργασίας» που λειτουργούν παρανόμως με την κάλυψη εταιριών παρεμφερούς δραστηριότητας, συνεχίζουν εντονότερα Σήμερα από ότι τα τελευταία χρόνια να διαφημίζουν επισήμως τις δυνατότητες τους να «προμηθεύσουν» μαθητευόμενους εργαζόμενους.

Αν και όλα αυτά γίνονται με απροκάλυπτο τρόπο, η επίσημη πολιτεία και τα συναρμόδια υπουργεία περί άλλων τυρβάζουν και με αυταρέσκεια επικαλούνται ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Η πολιτεία οφείλει άμεσα να θέσει τάξη στην κυριολεκτικώς άναρχη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά εργασίας του τουρισμού, με κανόνες και πλαίσιο στην απασχόληση αυτού του είδους και με οριοθέτηση ενός συγκεκριμένου ποσοστού εργαζομένων σε κάθε μονάδα.

Επειδή η απουσία κανόνων και νομοθετικού πλαισίου εν μέσω κρίσης ενισχύουν φαινόμενα περαιτέρω αποδιοργάνωσης της τουριστικής αγοράς, ευνοώντας έως και υπερβολικές συμπεριφορές σε βάρος των εργαζομένων,

Επειδή, κάθε χρόνο τα ποσοστά των εισαγόμενων μαθητευόμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων αυξάνουν, με τεράστιες κοινωνικές συνέπειες,

Επειδή μόνο στη Ρόδο την περυσινή τουριστική περίοδο απασχολήθηκαν 4.000 «εισαγόμενοι» υπάλληλοι ενώ φέτος αναμένεται να φτάσουν στις 7.000 ή ακόμα και να τις ξεπεράσουν,

Επειδή, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η «εισβολή» χιλιάδων εισαγόμενων μαθητευόμενων υπαλλήλων ξενοδοχειακών επαγγελμάτων,

Επειδή, δεν μπορούμε να αδιαφορούμε για την εργασία των δεκάδων χιλιάδων απασχολούμενων στον τουριστικό κλάδο που σήμερα ζουν με την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα,

Επειδή, καθημερινώς ανακύπτουν ζητήματα που αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση κινείται αποσπασματικώς, βλέποντας και κάνοντας, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό,

Επειδή οι μαθητευόμενοι πρέπει να απασχολούνται με εργασίες βοηθητικές οι οποίες προσιδιάζουν στη φύση της μάθησης και όχι ως αντικαταστάτες ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος,

Ερωτάστε

Ø Αντιλαμβάνεστε ότι εν μέσω κρίσης η έλλειψη κανόνων και ρυθμιστικού πλαισίου στον εργασιακό χώρο των ξενοδοχείων, η ανεξέλεγκτη χρήση μαθητευομένων προκαλεί τεράστια προβλήματα οποία ταυτοχρόνως θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών;

Ø Γιατί δεν προχωράτε στην σύνταξη, υπογραφή και έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) όπως προβλέπει το άρθρο 10 του ν. 3667/2008 για ρύθμιση των θεμάτων των μαθητευομένων;

Ø Προτίθεστε να λάβετε άμεσα μέτρα ώστε να υπάρξει τάξη στο σύστημα πριν το φάσμα της ανεργίας λάβει εκρηκτικές διαστάσεις για τους εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα;

Ø Πως προτίθεστε να ελέγξετε τα λεγόμενα γραφεία ευρέσεως εργασίας που δραστηριοποιούνται μεταφέροντας χιλιάδες ενοικιαζόμενους – μαθητευόμενους υπαλλήλους στα ξενοδοχεία της χώρας μας;

Αθήνα 30 Μαρτίου 2009 Ο ερωτών βουλευτής

Γιώργος Νικητιάδης